Kacang Sira Marvellous

Procedure Mengimpot ternakan

Kebenaran untuk megimpot Kambing


Di Malaysia penterank atau pengimpot perlulah terlebih dahulu memohon dari Jabatan Perkhidmtan Haiwan bagi mengimpot haiwan hidup contohnya kambing boer. Setetalah mendapat kelulusan barulah dibenarkan mengimpot kambing-kambing tersebut.
Di antara pekara-pekara yang perlu diisi di borang tersebut adalah seperti beikut:-

1. Nama Pengimpot

2. Alamat, Tel, Fax & Email

3. Tarikh Impot

4. Tempat Masuk/Keluar (Maklumat Penerbangan/Perlayaran jika ada)

5 . Maklumat Impot
a) Jenis
b) Baka
c) Jantina
d) Usia
e) Warna
f) No. ID
g) Negara pengimpot/pengekspot
h) Kuantiti
i) Nilai (RM)

6. No.Establishment (Ladang/Hatcheri)

7.No. EDI: (Untuk Permohonan Impot/Ekspot Komersial)

8. Tandatangan Pengimpot/Pengekspot

9. Nama pemohon/Agen

10. Tarikh Permohonan

dan sudah tentulah .........Serta bayaran RM..... ??????

Read more...