Kacang Sira Marvellous

Gred Kambing

TERMA ANTARA FULL BLOOD , PURE BLOOD , KACUKAN

Full-Blood :
Merujuk kepada haiwan yang 100% baka tulen tanpa ada kacukan dengan baka lain. Ini boleh dibuktikan dengan sijil kelahiran/pedigree daripada badan-badan/institusi yang diiktiraf. Ciri-ciri fizikal juga dapat digunakan untuk memastikan samada kambing yang dipilih adalah benar-benar ‘full-blood’.

Pure-Bred : Merujuk kepada haiwan yang mempunyai lebih 85% darah dari baka tulen. Masih mengekalkan kebanyakan ciri-ciri fizikal dari baka tulen. Amat sukar untuk membezakan antara baka ‘full-blood’ dan ‘pure-bred’ tetapi ciri-ciri seperti warna bulu, lengkungan tanduk dan telinga boleh digunakan untuk membezakannya .

Kacukan : Kedua-dua ciri dari induk jantan dan betina berlainan baka dapat dilihat pada anak yang lahir.

Maklumat lanjut tentang pendaharan boer adalah seperti berikut :-

F1 mengandungi 50% pendarahan boer

F2 mengandungi 75% pendarahan boer

F3 mengandungi 87.5% pendaharan boer

F4 mengandungi 93.75% pendarahan boer

F5 mengandungi 96.87% pendarahan boer